Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Cà Mau

Danh sách các đợt tuyển sinh vào lớp 6 Huyện Ngọc Hiển

PGD huyện Ngọc Hiển tuyển sinh lớp 6 năm học 2020-2021 Đang diễn ra

Thời gian thu hồ sơ: từ 12/07/2020 đến 20/09/2020

Thời gian công bố kết quả: 20/09/2020

Thông tin khác:

Phụ huynh vui lòng kiểm tra lại thông tin học sinh đã được nộp vào một trường nào trước đó. Vui lòng liên hệ 02903719011 để được hỗ trợ!