Hệ thống tuyển sinh trực tuyến
Cà Mau

Danh sách các đợt tuyển sinh vào lớp 1 Huyện Thới Bình

PGD huyện Thới Bình tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021 Đang diễn ra

Thời gian thu hồ sơ: từ 12/07/2020 đến 25/09/2020

Thời gian công bố kết quả: 25/09/2020

Thông tin khác:

Phụ huynh vui lòng kiểm tra lại thông tin học sinh đã được nộp vào một trường nào trước đó. Vui lòng liên hệ bộ phận tuyển sinh để được hỗ trợ!